fredag, augusti 03, 2007

Etappmål avklarat

Precis som jag anade igår så behövde jag också den här dagen för att bli helt klar med mitt paper. Det var en inte helt lätt uppgift att göra en kritisk tolkning av receptionen av ett konstverk och att analysera vad i kontext och bild som förorsakade kalabaliken kring den på 2500 ord. Men jag har nu ett resonemang av den omfattningen där jag inte kan få in ett enda ord till, min förhoppning är att fotnoterna inte ska inräknas i denna summa för om så är fallet har jag ett problem bestående av 400 ord till som ska bort. Men i nuläget känner jag mig hemskt nöjd med min text, den är betydligt mer stringent i sitt resonemang och välstrukturerad. Det enda svaga partiet är där jag redogör för synen på Norrbotten och dess invånare under främre hälften av 1900-talet för där saknar jag faktiskt referenser och måste gå på min egen tysta kunskap. Efter att ha tänkt så pass intensivt har jag nu lätt huvudvärk, så jag behöver ta en mat- och vilpaus innan jag ens orkar tänka på nästa forskningstext som jag behöver producera före 10 augusti.

Inga kommentarer: