fredag, augusti 10, 2007

Preliminärer idag

Preliminärer eller preludier, dvs ärenden att uträtta, retar mig ännu. De tar ofta oproportionerligt med tid därför att man behöver invänta öppethållanden. Nu på sommaren har min "post" öppet från kl 10, samma gäller katalogrummet på UB. Idag fick jag avvakta tills dess de hade öppnat innan jag kunde ta itu med ärenderundan. Hade de öppnat vid olika tider så hade rundan gått fortare.

Jag tycker också illa om sammanträden eller undervisning mitt på dagen som styckar upp den och gör det svårt att få något vettigt uträttat innan eller efter. Det hör ihop med min ickeföraktliga förmåga att gå in i det jag gör med stor intensitet. Påbörjar jag någon annan uppgift är risken stor att jag glömmer att bege mig iväg till mötet eller föreläsningen eller posten eller vad det kan vara. Min frisör till exempel ger mig aldrig om han kan undvika det en klipptid på eftermiddagen, han vet att det är 50% chans att jag inte dyker upp då vilket skapar besvär för oss båda. Ska jag vara säker på att uträtta mitt ärende eller infinna mig vid mötet kan jag inte göra något som uppslukar mig för mycket.

Epost till redaktören för Norrbottens länsmuseum har också avgått, jag har fått möjlighet tack vare en kollega i Piteå att få publicera min beskrivning av Malmbergets kyrka i den kommande årsskriften. Det har varit litet förargligt att sitta med en färdig text (beställd) som inte kunnat publiceras pga omständigheter utanför min egen kontroll. Jag skrev den ursprungligen 1998, dvs sommaren efter disputationen. Men så bökigt kan det bli i den akademiska världen.

Jag har även skrivit resebidragsansökan och lämnat in den till registrator, den ska nämligen gå till rektor. Därefter ska jag rätta mitt paper så att det är färdigt att skickas in 3 oktober till CIHA. Följ länken för att se konferensprogrammet. Nu ikväll var jag hemma hos min utvidgade familj och åt middag, utan dessa fem personer hade mitt singelskap varit mer besvärande. Men med dem som ett ankare i tillvaron så har det inte varit så farligt. Vad kan vara mysigare än att vara en varmt älskad gudmor?

Inga kommentarer: