fredag, mars 21, 2008

Kandidatprogram i kulturentreprenörskap - humanist, javisst!

Senaste nytt är att nu i mars antogs den fulla utbildningsplanen av historisk-filosofiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet. Nu finns således ingen återvändo. Programmet är sökbart på studera.nu, en webbplats har skapats som ger mer information vid konstvetenskapliga institutionen (klicka på rubriken till detta inlägg och du kommer dit). Och jag har gått in i en fas som marknadsförare. Det känns så himla skönt att vara den som kläckt idén (i samarbete med andra förstås, nothing comes of nothing, tack till alla!). Det innebär att jag med tillförsikt anser att jag kan prångla ut det till allmänheten utan dåligt samvete. Som humanist har man matats med desinformationen i media att arbetsmarknaden är dålig vilket påverkar ens eget självförtroende negativt och än värre, det skrämmer bort potentiella studenter i onödan. För det är inte sant!

Dessutom sitter SYO-konsulenter och aktivt avråder från humanistiska studier ute i landet, vilket kan vara en viktig anledning till att studenttalen är i vikande. Detta trots att kultur hör till de samhällssektorer inom EU och i vårt land som expanderar snabbast och har flest och mest varierade ingångar till arbetsmarknaden. Utbildning i humaniora kan löna sig, så det så!

För visste du att "humanisternas arbetsmarknad är bättre än sitt rykte"? Så står det att läsa i Lunds universitets personaltidning. Det har utförts en undersökning som visar att humanister får nästan lika kvalificerade arbeten och lika hög lön som teknologer och ekonomer (LUM 2/2008, 21). Detta gäller dem som avslutar sina studier med en examen. Inte de som skriver en halv C-uppsats och lägger av eller aldrig bryr sig om att hämta ut sitt formella intyg på sin kompetens.

När vi nu lägger till de delar i form av praktiskt orienterade kurser, praktik, arbetsmarknadsseminarier och uppmuntran att skriva uppsatser som är relevanta för ens kommande arbetsliv kan vi nog stryka "nästan" om några år. Självförtroende är viktigt för att lyckas och när omgivningen hela tiden förmedlar myten om humanister som förlästa, opraktiska individer är det viktigt att i utbildningen kontra den destruktiva påverkan på individen som det leder till. Därför vill jag i vårt program tydligt markera att humanister också kan ha kunskaper som är nyttiga i ett ekonomiskt perspektiv. Turistnäringen växer, företagen globaliseras, allt samverkar mot att humanistisk bildning måste bli en allt viktigare kunskapsgren.

Men för att våga ta språnget och bli konsult inom något kulturområde som intresserar måste man tro att man faktiskt har det som krävs och som behövs för att lyckas. Detta ska vår verktygstermin ge.

A. Studenterna får i programmet lära sig hur man startar eget, hur man driver ett litet företag, hur man hanterar ekonomifrågor osv. Det är nyttiga saker att kunna också om man väljer att inte arbeta som egenföretagare eftersom de generellt efterfrågas av arbetsgivare inom statlig, regional och kommunal förvaltning liksom det privata näringslivet också. De behövs om man ska klara av att driva ett konstmuseum, en musikagentur, en modetidskrift eller vad det nu kan vara som lockar.

B. Studenterna får i programmet lära sig hur man planerar projekt, driver dem, finansierar dem och utvärderar dem. Genom att kunna detta blir de goda projektledare och jag och ni som läser detta vet så väl att det idag är mycket vanligt med projektuppdrag på arbetsmarknaden. Det gäller också traditionella arbetsgivare. Man kan få i uppdrag att arrangera en musikfestival, en utställning, skapa en kompetensdatabas, ordna en konferens m.m. För att göra detta smidigt och på ett lyckat vis behövs kunskaper i ekonomi och projektledning,

C. Studenterna får i programmet lära sig att kommunicera strategiskt. Att kunna sälja sin produkt och sina kunskaper, färdigheter och förmågor till uppdragsgivare och arbetstivare är en mycket väsentlig färdighet förutan vilken man inte kommer långt på arbetsmarknaden. De lär sig samtidigt sälja de "produkter" de ansvarar för att förmedla som de exempel jag nämnde ovan. De lär sig att bygga nätverk, att tänka kritiskt, att tänka strategiskt och att fungera väl socialt, att förstå vikten av samarbete. De ska lära sig skriva CV och på så vis få upp ögonen för att teoretiska studier inte är allt som behövs, utan att allt de gör under studietiden kan ha betydelse för framtiden.

D. Studenterna får inom programmet genom studiekamraterna kontakter med likasinnade - ett embryo till ett nätverk. Kanske föds idéer om gemensamma entreprenörsföretag just dår! En företagskuvös! Mina viktigaste kontakter har det senare i livet visat sig vara just de människor som jag tidigt lärde känna i mina studier, men också andra i samället utanför universitetet. Därför ska det ingå obligatoriska arbetsmarknadsseminarier där yrkesutöver av skilda slag kommer och berättar om sig, sin verksamhet och svarar på frågor. Vem vet, kanske en framtida mentor eller arbetsgivare finns bland dem? Den praktiktid på fem veckor som ska ingå breddar kontaktytorna. Många undersökningar visar att just praktik har en viktig roll att spela för ungas inträde på arbetsmarknaden. Visar man framfötterna där kan man nå hur långt som helst.

E. Studenterna ska uppmuntras att skriva arbetsmarknadsinriktade innovativa exjobbs-liknande uppsatser med teoretisk skärpa och kritisk akribi i stället för navelskådande traditionella uppsatser som bara vetter mot en smal publik. Uppsatserna ska givetvis publiceras på internet. Ett exempel på hur en sådan uppsats skulle kunna se ut finns vid Lunds universitet, Discourse as a tool of change at Aljaféria - a case study of how to develop the mediation of an architectural heritage site.

F. Studenterna ska uppmuntras och ges tid att ta egna initiativ och fylla på programstudierna med aktiviteter som de tror ytterligare spär på deras meritlista. De ska få vara våra medarbetare när det gäller att bygga sina egna studier. Jag är medveten om ropen på att fylla arbetsveckorna med lärarkontakt, men är långt ifrån säker på klokskapen i detta. Ju mer jag gör, desto mindre gör mina studenter och desto mindre lär de sig och desto mer passiva blir de. Visst kan det vara nyttigt med mer vägledning, men inte nödvändigtvis mer föreläsningar.

Är inte detta bästa sättet att se till att ungdomarna idag får kontroll över sina egna liv? Med självförtroende, innovativitetsanda, aktivt förhållningssätt till sin framtid kan de eerövra världen och själva bestämma över hur de vill gestalta den. Allra bäst, det som de tycker är kul: konst, musik, mode, textilhistoria, etnologi, kulturhistoria, kulturarv, kulturbyggnader, arekologi - behöver inte vara en fritidssysselsättning, det kan bli deras livsuppgift att arbeta med i stället. Allt i ett, nöje och jobb förenat. Så blir livet mer tillfredställande och roligt.

Tja, det är är mina förhoppningar, jag hoppas att mina premsumtiva studenter kommer att hålla med mig och arbeta lika aktivt för sin egen framtid genom sina studier som jag gjort genom att utveckla detta program - my brainchild, my gift to future generations! För jag är genom detta återigen en kulturentreprenör - fast inom universitets väggar och som utbildare.

4 kommentarer:

Eibon sa...

Det låter helt fantastiskt Bi!

Grattis till dig att din vision har blivit verklighet, grattis till Uppsala som får förmånen att hålla utbildningen och grattis till alla studenter som kommer få lov att gå den.

Hade jag inte varit färdig att plocka ut en magister till sommaren (något som du har en avgörande roll i, tusen tack återigen!) hade jag definitivt hoppat på det!

Det som återstår för mig nu är att föra med mig den tanke om min egen anställningsbarhet du har för med din inställning till ämnet ut i arbetslivet. Jag känner att jag har jättegoda förutsättningar att få ett kvalificerat jobb jag trivs med.

Utöver detta kan jag kanske bidra en aning till att öka kunskapen om att humaniora inte är en fritidssysselsättning utan något som samhället i stort kan ha nytta av. För så är det minsann!

Anonym sa...

Hej!

Det låter spännande!

Jag har ett arbete, men inte med något som har anknytning till vad jag läst på UU.

Synd bara att det är ett helt program! Det vore bra om man kunde läsa till ämnen som var samlade under en termin eller ett år. Med ämnen som projektplanering och ekonomi.

Bi sa...

Om jag hade fått bestämma skulle den här utbildningen ha funnits för länge sedan. Men det tar tid att lära gamla hundar sitta och att få gamla universitet att tänka nytt. Förhoppningsvis löser det nya programmet problem för kommande generationer av humanistiska studenter, även om det är litet sent för er som redan utbildat er.

Om det kan vara till tröst så är en entreprenörskurs med ämnesbredd under utveckling vid företagsekonomen i Uppsala av professor Iwo Zander som leder det nya Centrum fö entreprenörskap som särskilt forskar om kulturområdet. Kanske du kan hitta tiden att gå det när det lanseras.

Catharina sa...

Jag har inte läst detta inlägget innan. Otroligt bra reklam för programmet och det är fantastiskt att ni har 50 registrerade!
Kul att du refererar till min uppsats! Ditt kandidatprogram kom lite för sent för att jag skulle kunna läsa det men jag försöker istället skapa något liknande med min magister i konstvetenskap genom att lägga på 30 hp i entreprenörskap.