lördag, april 05, 2008

Datoransvarig

Under lång tid hade doktoranderna i konstvetenskap bara en
gemensam dator att dela på. Den fick vi boka när vi ville skriva
något och vi var med tiden 15 aktiva doktorander som nyttjade den ett
par-tre år. Första datorn var en PC, men sedan fick vi en Mac att dela
på. Just när Mac:en introducerades i vårt liv skedde en generell
uppryckning och lärare tillika med administrativ personal fick alla
varsin sådan. Att doktorander alls hade tillgång till en dator var
långt ifrån självklart och vid många institutioner skrevs avhandlingar
ännu på 1990-talet på skrivmaskin. Med tiden fick alla doktorander tack vare lobbyarbete från min sida varsin tjänstedator i samband med en datorflytt. Jojomen.

Den som var datoransvarig när jag började forskarutbildningen frågade så småningom om jag kunde tänka mig att ta över. Javisst sa jag. Sedan fick jag prefektens tillåtelse att gå en kurs i MS Dos - en OS-föregångare till Windows som inte existerar längre. Det var mycket länge den enda praktiska datorutbildning som universitetet kostade på mig. Men den dög som grundval att lära sig själv vidare på, så det har jag gjort sedan dess. Det har tagit tid för mig att lära mig genom doing och utöka mitt register, men å andra sidan har det också sparat tid sett i ett längre perspektiv. Det gör att jag förstår grundprinciperna och därmed för det mesta klarar av att tackla ny software utan svårighet. Fördelen är att jag inte så lätt låter mig imponeras av dator-cowboys och jag vet precis vad som är möjligt och inte möjligt. I ain't no dumb blonde. Detta har jag haft nytta av under många år, att jag lärt mig det mesta på egen hand har gett mig självförtroende och gjort mig självständig.

Vad vill jag säga med detta? Jo, man kan faktiskt lära sig det mesta, även tekniska saker också om man är humanist. Många begränsar sig själva i onödan pga osäkerhet och rädsla för att anta utmaningar. Det ska man inte göra, hoppa på de erbjudanden du får. Ditt register blir bara rikare och du blir bara mer attraktiv på arbetsmarknaden. Särskilt datorkunskap och internetkunskap är numera ett måste, det finns inga datorfria zoner. Allt man tar itu med blir roligt när man märker att man kan!Inga kommentarer: