lördag, april 05, 2008

Stadens ansikte och B-uppsatspedagogik

Medan jag ännu höll på med Valör som ny doktorand ledde erfarenheten där till att jag en sommar på eget bevåg initierade ett samarbete med Stadsarkivet om att ge ut de bebyggelseinventeringar med uppsatser som B-studenter utfört inom ramen för kursen Nordisk arkitektur- och bebyggelsehistoria.

Den gick jag själv en gång och ursprungligen var meningen att lärarna skulle sammanställa en offset-tryckt publikation för varje termins uppdrag som sedan skulle säljas. Stora delar av centrala staden betades av och dokumenterades under projektkursens lopp (5 p =n 7,5 hp). Vi åstadkom betydligt mer under denna strukturerade kurs än de flesta gör på renodlade
uppsatskurser. Ur pedagogisk och lärandesynvinkel var detta den i särklass nyttigaste och bäst
utformade grundkurs jag gått.

Två rapporter fanns redan i tryckt form sedan de två första åren. Och en sommar kunde jag på
stipendiemedel färdigställa och redigera de manus som låg arkiverade på institutionen. Stadsarkivet var glada över samarbetet och även studenter som sent omsider fick se sina bidrag i tryck paw riktit!

Personligen är jag av den uppfattningen att den här typen av projektarbeten är lärandemässigt vida överlägsna de uppsatskurser på B-nivå som nu finns. De gav jobb åt studenter inom kulturminnesvården, eftersom de erhållit kunskaper i byggnadsinventering kopplat till teoretiska uppsatser. Och - alla blev klara! Ingen bangade och ändå skrev och gjorde vi mer på denna kurs än på de mer teoretiskt inriktade akademiska B-uppsatskurser som finns idag.

Fick jag bara skulle jag förändra nuvarande B-uppsatskurs så att den återspeglade verklighetsförankring genom att också införliva publiceringsinslag. Idag behöver man ju inte trycka, det kostar pengar, men däremot kunde man ha teman för uppsatser som sedan formges och publiceras av studenterna som OpenAccess-dokument eller som Wiki-bok. Med andra ord, resultera i texter som har en nytta utöver att ge akademiska poäng. Det vore så mycket bättre för studenterna som då fick utveckla fler färdigheter att ta med i sin meritportfölj när de söker jobb. Just uppsatskursen skulle med fördel kunna ge nödvändiga metakunskaper om allt från teamwork, via utvecklad social kompetens till att göra en akademisk produkt från början till slut.

1 kommentar:

Catharina sa...

Du har så många bra idéer! Önskar att jag hade en doktorandtjänst nu så att jag genast kunde börja samarbeta med dig.