tisdag, juni 09, 2009

BRF:s första årsmöte ever

Ikväll missar jag en viktig begivenhet, pga en deadline hann jag inte med att ta mig iväg till BRF Fyrisängs första årsmöte. Förhoppningsvis kom dock några av dess 78 övriga inneboende iväg till det. Ibland bara går det inte att få ihop tiderna. Nu ska jag äta middag och inte tänka mer på det, jag får bara prestationsångest.

Maj månads läsning

Så förargligt! Jag har hittills lyckats med att lägga in de romaner jag läst sedan jag började skapa läslistor i bloggen - fram tills nu vill säga. I början av maj läse jag något som jag tog med och avslutade i Istanbul. Men vad var det? En lucka har uppstått som inte kommer att fyllas är jag rädd, för mitt minne sviker mig helt i denna fråga.

tisdag, juni 02, 2009

Konspirationsteorier i dagspressen

Så intressant. Se de underhållande konspirationsteorier som florerar i DN. Nivån på denna artikel är under all kritik. Skribenten är påfallande inspirerad av det Göran Hägg kallat den sista anständiga fördomen och dessutom inte någon särskilt god stilist. Detta är en extremt odemokratisk och tendentiös artikel.

Vad är nästa steg? Ska vi skilja civilingenjörs- och läkarutbildningen från universitetsutbildningarna också med motiveringen att de är yrkesförberedande? Svenska kyrkan är en av de största offentliga arbetsgivarna i Sverige, varför ska just den yrkesgruppen exkluderas från att kunna få högre utbildning vid statliga läroanstalter? Det strider dessutom mot Bolognaprocessens intentioner.

Öppna hellre upp programutbildningarna vid de teologiska fakulteterna, så att samtliga konfessioners yrkesutövande kan utbildas där - från frikyrkopastorer via SvK:s präster till imamer och rabbiner! Det vore verkligen att arbetsmarknadsanpassa de religionsvetenskapliga studierna i enlighet med Bolognaprocessen. Tyvärr är studentpengen för låg för att göra detta möjligt. Universiteten har inte råd att anställa alla de experter som skulle behövas.

Tidningarna borde uppmärksamma att Sverige har en religionsfrihetslagstiftning - inte en lag som föreskriver frihet från religion! Det senare skulle strida mot FN:s konvention om mänskliga rättigheter.