söndag, december 16, 2012

Att levandegöra historia

Till sist har jag avslutat "The Crucible" av S.G. MacLean, vilket föranlett detta inlägg. För mig som de senaste åren sysslat med fantasin och kulturarvet med utgångspunkt från spänningslitteratur, så ligger det nära till hands när jag läser en historisk deckare att ta reda på mer och inte minst att googla författaren. Så ock denna gång.

Det visar sig då att S.G. MacLean heter Shona i förnamn, är född i Inverness och är kvinna. Inget konstigt med det, för trivsamma pusseldeckare i historisk miljö tycks vara något som framförallt kvinnliga författare sysslar med att döma av de böcker jag läst. Att förlaget övertalat henne att övergå från att ha sitt förnamn på omslaget till att använda "könsneutral" pseudonym är inte heller ovanligt. Om det är bra eller dåligt vill jag inte säga, men smaka gärna på Shona MacLean vs S.G. MacLean och fundera sedan själv över den bild respektive kombination framkallar och dra din egen slutsats. Hon visade sig också vara brorsdotter till författaren Alistair MacLean, känd bl.a. för Kanonerna på Navarone. Det äpplet föll alltså inte så långt från päronträdet.

English: Marischal College, Aberdeen
Marischal College, Aberdeen. OBS! Denna huvudbyggnad är inte den ursprungliga, utan uppfördes på 1820-talet. Marischal College gick samman med King's College och bildade Aberdeen University på 1860-talet. Idag är den forna huvudbyggnaden dessutom uthyrd till Aberdeen City Council som hyst in sin administration där. (Photo credit: Wikipedia)
Mer intressant är att hon har en filosofie doktors-examen i historia från universitet i Aberdeen och har ägnat sig åt skotsk 1500-1600-talshistoria. Enligt en intervju på nätet var hon från början mest fångad av medeltidshistoria, men kom alltmer att intressera sig för hur högre utbildning för lekmän var anordnad i äldre tider i motsats till de kyrkliga företrädarnas. Det ledde till att hon bytte tidsperiod, eftersom arkiven i Aberdeen innehåller mycket material om detta från efterreformatorisk tid. Avhandlingar som litterär genre gav henne inte möjlighet att tillvarata allt spännande källmaterial hon fann. Alltså började hon skriva skönlitteratur i stället. 

Aberdeen är därför den plats där hennes böcker utspelar sig. Huvudprotagonisten Alexander Seaton är lärare vid Marischal College grundat 1593. Romanerna som hunnit bli fyra till antalet utspelar sig på 1620-30-talet, d.v.s den period som hon är mest insatt i.

Ett tack till olika arkiv finns i slutet av boken, vilket signalerar en ambition hos henne att använda de förmågor hon utvecklat som forskare som bas för den egna föreställningsförmågan. Även om gestalterna i hennes romaner är påhittade, så har hon enligt egen utsago blivit inspirerad av de människoöden som hon stötte på under sitt avhandlingsarbete. Fiktion och fakta flätas samman smidigt. Miljöskildringarna känns övertygande och levande, vilket främst gäller staden. Samtidigt präglas romanen naturligtvis av att vara skriven idag, inte minst i karaktärernas umgängessätt och värderingar där vår tid möter dåtiden. Inte ens en historiker kan undvika att se det förflutna genom samtidens lins oavsett om det gäller akademiskt eller skönlitterärt skrivande.

Att veta att författaren är historiker gör mig tryggare när jag i Seaton's sällskap vandrar runt i 1600-talets Aberdeen och följer med honom in i undervisningssalarna. Att ha läst boken har gjort mig mer intresserad av skotsk historia i allmänhet och Aberdeens i synnerhet. Om det är jag säkert inte ensam. På det viset kan man säga att hon indirekt gjort en insats för att väcka intresse inte bara för historieämnet som sådant, utan också för lokalhistorien. Jag tycker mig  ha fått en skissartad bild av hur vardagslivet i en liten skotsk stad efter reformationen kunde ha tett sig och om hur det dåtida universitetslivet var organiserat i Aberdeen, men också annorstädes. Så långt tror jag nog man kan sträcka sig när det gäller skönlitteratur för även om somligt är hittepå, så är annat faktabaserat.

Detta är den första roman som jag läst av henne och den tredje i sviten, men den lär inte bli den sista eftersom jag fann boken tilltalande. Dessutom känner jag en svensk arkeolog som bor i Aberdeen och arbetar vid universitetet, vilket ju gör det hela än roligare. Med andra ord kan jag varmt rekommendera S.G. MacLean!

Enhanced by Zemanta

Inga kommentarer: