onsdag, januari 23, 2013

Pecha Kucha

Den här veckan blir synnerligen variationsrik. Jag hoppas på att hinna med att också uppdatera om de olika aktiviteterna. Måndagen ägnades åt administration. Tisdagen åt ärenden och möten, sammanlagt blev det tre träffar. En av dem är kanske av litet större allmänintresse, de andra två var mer av uppstartskaraktär.

Tillsammans med en kollega från universitetets kommunikationsavdelning planerades ett Pecha Kucha-event längre fram, början av hösten är nog mest rimligt. Vi var mycket konstruktiva. Härnäst handlar det om att finna en lämplig lokal, som helst ligger centralt i Uppsala och inte i något campus för att underlätta för allmänheten att hitta dit.

Pecha Kucha är en ny presentationsform som uppfanns av en arkitekt 2003 i Tokyo. Med hjälp av 20 powerpointbilder ska man på drygt 6 minuter koncist kunna presentera något viktigt. Pecha Kucha används ofta av arkitekter och designers, men skulle mycket väl kunna fungera för kärnfull förmedling av forskningsinformation. Faktum är att min institution har prövat det inom ramen för undervisningen där studenter fått utföra pecha kuchas. Vid vårt pilottillfälle ska forskare från alla fakulteter få presentera pågående forskning, men faller det väl ut kan även andra konstellationer komma ifråga. Kulturentreprenörsprogrammets studenter bör få lära sig denna effektiva presentationsteknik inom ramen för sin utbildning och den utgående kullen, eller ett urval av dem, kunde kanske varje år få i uppgift att utföra pecha kucha om sina framtidsplaner i samband med Humanioradagarna.

Så här går det till:


Det har hållits Pecha Kucha på flera håll i landet, i Umeå har man varit igång sedan 2009. Även om vi inte hör till pionjärerna, så är det aldrig försent att ansluta sig.

Eftersom jag är konsthistoriker kan jag förstås inte låta bli att illustrera med en pecha kucha om fotografen Henri Cartier-Bresson


Enhanced by Zemanta

Inga kommentarer: