torsdag, februari 07, 2013

Istanbul - monument, identitet och kulturmöten mellan öst och väst

I måndags drog kursen Istanbul - kulturmöten, monument och identitet mellan öst och väst 15 hp
igång. Kursen är av blandad karaktär, d.v.s. den innehåller platsbunden undervisning vid tre tillfällen: en undervisningsvecka i Uppsala, en fältstudievecka i Istanbul och en examinationsdag i Uppsala. I övrigt äger undervisningen rum online med fokus på självstudier, men med uppgifter att lösa och regelbunden handledning.

Studenterna ska dels ta sig igenom viss förutbestämd kurslitteratur, bl.a. den teoretiska huvudboken Historiebruk av Peter Aronsson som nu finns inte bara tryckt utan som e-bok, dels utforma en egen problemformulering kring ett område som de finner intressant och som sedan ska resultera i ett projektarbete. Den senare ska utgå från kursens titel och helst knyta an till en plats i Istanbul som kan besökas. Eftersom den ligger på avancerad nivå har studenterna uppnått en viss självständighet, så det brukar sällan vara problem för dem att utifrån sina egna intressen hitta någon företeelse att ägna sig åt.

Undervisningsveckan i Uppsala äger rum just nu. Och den började med att jag blev uppringd av den kursansvarige som blivit sjuk. Normalt sett brukar mina insatser ligga på en begränsad nivå vad IRL-undervisning hemmavid angår och i stället ha sitt fokus på online-undervisningen och veckan i Istanbul. Alltså var det bara att möblera om i arbetsschemat och infinna sig tidigt för att välkomna årets 20 studenter.

Förmiddagen ägnades sålunda åt att ge information, diskutera ovannämnda projektarbeten och att ta hand om dagens första gästföreläsare, turkologen och lingvisten Eva Csato som talade över språksituationen i Istanbul under 1600-talet som präglades av mångfald. En yngre kollega tog vid som ansvarig för nästa gästföreläsare under eftermiddagen, Lars Karlsson från antikens kultur och samhällsliv som introducerade studenterna till Konstantinopels topografi, så att jag kunde återvända och genomföra det omstuvade måndagsmötet på SALT som annars äger rum i början av arbetsdagen.
 Efter mötet återstod 1,5 timma till eposthantering och övrig administration innan jag behövde återvända till undervisningslokalen för en workshop kring ämnesvalet. Kvällen avslutades av en buffé tillsammans med studenterna. Det är trevligt att få litet tid för social samvaro också, eftersom det betyder så mycket för att online-undervisningen sedan ska fungera.

Interior of one of the old book rooms in Carol...
Interior of one of the old book rooms in Carolina Rediviva, Uppsala. (Photo credit: Wikipedia)
Eftersom det var litet osäkert om min sjuka kollega kunde komma eller inte igår tisdag till vår heldag på Carolina Rediviva, så lade jag om mitt schema så att jag kunde vara med hela dagen. Bibliotekarierna hade tagit fram ett rikt axplock både ur handskriftssamlingen och bildsamlingen. Den äldsta handskriften var från 1300-talet t.ex. och de yngsta från tiden runt sekelskiftet 1900. Till det kom målningar, teckningar, ritningar, kartor, gravyrer osv. Allt detta låg uppdukat på bord i den praktsal som ni ser på fotot intill, den s.k. Carolinasalen.

Tyvärr går det inte att länka till de bilder som finns i bildsök direkt, annars hade jag gjort PR för detta spännande material här i min blogg med några exempel på vad vi tittade på. Att ladda ner och ladda upp bilder i den egna bloggen därifrån är olagligt misstänker jag. Så klicka på länken ovan och leta själv i bildsök efter Istanbulfotografier, -kartor, -teckningar och -målningar ifall ni är nyfikna.

Resterande vecka har jag behövt använda för annat arbetsändamål så jag har inte kunnat lyssna i år heller till Mohammad Fazlhashemi, Leif Stenberg, Tomas Björk, Hedvig Mårdh, Johan Mårtelius eller Karin Ådahl vilka alla bidragit till att ge kursdeltagarna en utökad kunskap om Turkiet, Istanbul, konst, arkitektur och islamisk religion.
Enhanced by Zemanta

Inga kommentarer: