onsdag, september 11, 2013

Vägen från biokemist till mejerist (Mathantverk 3)


En bit bortom Giresta i Uppland ligger Skogsbackens ost. Dit hittade jag tack vare en enkel, hemgjord skylt vid en vägkorsning under en kyrkoarkitekturutflykt. Vägen ledde till en modern villa av stadskaraktär som låg litet för sig själv i ett skogsbryn, vilket först gjorde mig litet tveksam. Men det visade sig att jag hamnat rätt. Den lilla ostboden var en fd Friggebod på vars baksida byggts ett litet ysteri.

Jag hade turen att träffa mejeristen Marih Jonsson redan vid första besöket för tre år sedan. Hon var biomedicinare som tröttnat på sitt värv i staden och därför börjat fundera på vad annat hon skulle kunna göra. Så kom hon på att bakterier och mögel kunde hon mycket om, så det var överförbar kunskap som kunde komma till lika stor nytta i osttillverkning. All kunskap är generaliserbar och går att använda i de mest förvånande sammanhang bara man har fantasi nog att se möjligheterna. Mjölken köper hon från KRAV-bönder med kobesättningar i närheten så att även råvaran är lokalt producerad. De ostar hon valde att satsa på först var bl.a. blåmögel, camembert och färskost.

När jag träffade henne första gången hade hon rätt nyligen satt igång med sin verksamhet. Hon arbetade ännu halvtid på BMC och halvtid med sitt ysteri. Hon hade börjat bygga upp en expanderande krets av lokala restaurangkunder utöver sådana strökunder som i likhet med mig hittat hennes ostbod av en händelse. Året efter hade hon börjat bygga ut ysteriet med en stor, delvis underjordisk ostlagringslokal ingrävd i en kulle och hade en ekonomiskt bärkraftig verksamhet. Därtill hade hon sagt upp sig för att på heltid kunna ägna sig åt sitt ystande. I våras var den nya lokalen tagen i bruk och de första hårdostarna ligger och mognar. Hon förefaller mycket lycklig och nöjd med sitt livsval.

Hon säljer idag ost till restauranger, cateriingföretag och en del butiker i Mälardalen. Vill du smaka på finns ostarna på Ica Maxi i Stenhagen, men också på Karins skafferi i Luthagen. Allra bäst smakar det förstås att åka ut till ysteriet och köpa direkt i den lilla Friggebodsbutiken.

Inga kommentarer: