måndag, oktober 07, 2013

Universitetets födelsedag

Den senaste tiden rasslar det undan med höjdpunkter, 7 oktober infaller universitetets födelsedag som är tänkt att firas årligen. I år var det en måndag, så efter många om och men utformades firandet av sångmästaren Stefan Parkman som en Blue Monday Special. Av musik fick vi lyssna på både klassiskt och jazz. Denna Blue Monday hade fokus på exercitierna som i likhet med inspektorsinstitutionen, som firades förra veckan, fyllde 350 år i februari. Det gäller dock inte alla, ritmästeriet tillkom senare och musiken tidigare. En av exercitierna, ridinstitutionen, firades faktiskt separat tidigare i september.

Specialen bestod i varje fall av att jag höll en föreläsning om exercitierna och av ett par avslutande fäktuppvisningar, som jag tog initiativ till. eftersom ett av de ursprungliga exercitierna var just fäktning. En Blue Monday är alltid en timma lång och så skulle det vara den här gången fick vi veta när vi kom dit. Tidigare hade jag blivit ombedd att utforma en 20 minuters föreläsning, men pga tidsbegränsningen fick jag veta att det bara fanns utrymme för 10 minuter. Det var bara att skära ner på studs, men det fungerade. Eftersom jag var rätt nöjd med den kompletta versionen, så kommer jag att publicera den  i en serie egna inlägg här och i Humaniorabloggen, då jag misstänker att läsekretsen inte är densamma.

Idag utövas olika former av fäktning i Uppsala på högsta internationella nivå. Uppvisningen omfattade därför inte bara europeisk värja utan också japansk iaido för att visa bredden och mångfalden. Vi hedrades av att KFUM Uppsala Iaidoklubbs huvudtränare Martin Agback av graden 7 dan och hans kollega och medtränare Henrik Johansson av graden 4 dan medverkade. Det är få i världen utanför Japan som är så högt graderade som Martin Agback och det är med stolthet jag kan konstatera att han är anställd vid Uppsala universitet. Från Uppsala Fäktning kom ett par yngre representanter, som med stor energi utförde en tvekamp på aulans scen.

Iaido är en konstart och en meditationsform, vilket skiljer den från europeisk värja som uteslutande är en sport. Själva ordet iaido ska betyda "vägen till harmonisk närvaro". Den har sina rötter i 1400-talet, men anses ha getts sin moderna form hundra år senare av Hayasuizake Jinsuke Shigenobu (1546-1621). I Uppsala introducerades iado av den japanske tränaren Ichimura Toshikazu Sensei 6 dan 1967 inom ramen för Aikido. Det var främst under 1980-talet som iaidon kom att få en stark ställning i Uppsala. När Ichimura sensei flyttade till Japan 1986 tog svenska tränare över, men varje år kommer Takada Gakudo Sensei 10 dan till Uppsala för att hålla träningsläger.

Det var fascinerande att jämföra de två formerna, Iaidon är kontrollerad och bygger på precision, rörelsemönstren strängt koordinerade och består av en viss serie av rörelser som kallas för kata som upprepas. Värjfäktningen består av utfall och rusningar mot en motståndare, där snabbhet och fysisk rörlighet premieras.Enhanced by Zemanta

Inga kommentarer: