tisdag, september 23, 2014

Nära nog rekord i möten

Idag hade det kunnat bli rekord i antal möten på två dagar om jag inte måst banga personalmötet för att hinna med att läsa klart en masteruppsats på 98 sidor. 

Igår härbärgerade jag på eftermiddagen AU-möte för BAC-styrelsen och på kvällen möte med styrelse och valberedning för Damsällskapet Concordia. BAC = Baltic Art Center i Visby där jag åtagit mig ordförandeskap. Det blev ett konstruktivt och trevligt möte i båda fallen. 

Idag en masterventilering på förmiddagen, en av de bästa jag suttit ordförande för. Både respondent och opponent gjorde lysande insatser. Uppsatsen handlar om tre problematiska museer i Rom med koppling till fascismen och hur man förhållit sig till sitt historiska ideologiska bagage. Efteråt hade jag ett konstruktivt handledningsmöte över lunch med en annan masterstudent, som skriver om orientalistiska motiv i konsten.

Efter lunchen ledningsgruppsmöte på jobbet följt av ett referensgruppsmöte om kulturarv som högskolepedagogisk resurs och avslutningsvis ägnades resten av dagen åt den nya fakultetsledningens Eriksgatubesök vid institutionen. Alla tre intressanta och givande. 

Men det blir tröttande då det är nödvändigt att upprätthålla 100% uppmärksamhet i timmar utan uppehåll. Kollapsade på soffan hemma med Ian M Banks roman Feersum Endjinn som jag började läsa på flyget hem från LONCON i augusti och sedan knappt haft tid att öppna. Till middag en enkel och snabb låda bestående av vit zucchini med rillette i en mjölk-gräddsås med Pecorino. Glömde bort att lägga i kantareller som jag tänkt så den blev litet mindre matig. Kvällen avslutades med highlights ur The Hobbit andra delen, drakar höjer ens humör liksom stridbara alver.

Inga kommentarer: