måndag, mars 23, 2015

En stilla önskan om ett laga skifte i arbetsveckan

Trots att jag i kalendern numera skrivit in 30 min bloggtid i slutet av dagen för att komma till skott, så blir det alltför ofta inte av pga att någon annan aktivitet tränger sig på.

Min önskedröm vore att kunna genomföra ett laga skifte i arbetsveckan för den ser faktiskt mer ut som skiftena gjorde innan denna jordbruksreform. Som en illustration av detta får ni här ett par bilder som visar hur det såg ut i Risdal i Kalmar län före och efter skiftet 1838. Innan var det som synes ett oöverskådligt lapptäcke med små plättar här och där, liggande huller om buller, kors och tvärs i små rimpor. Efter skiftet vaknade bönderna upp till en välorganiserad markstruktur präglad av logik och rättvisa med stora sammanhängande partier mark som var överblickbart och lättarbetat.
Min akademiska arbetsvecka ser sällan ut som den nedre bilden, i stället som den övre. Rörigt och svårbrukat. Och det beror på att man ständigt med kort varsel måste anpassa sig efter alla andras önskemål, förhinder och kalendrar. Nu ser förstås alla andras kalendrar också ut som nedan och inte bara min, men det måste ju påverka allas kreativitet och produktivitet till det sämre vad jag kan förstå. Tyvärr är det svårt för att inte säga omöjligt att göra något åt saken. När jag undervisade på grundnivå fanns det ett någorlunda ordnat schema att följa, typ A-kursen måndag och onsdag, B-kursen tisdag och torsdag, C-kursen fredag till följd av nödvändigheten att ha en central schemaläggning. Sitter det 70 studenter och väntar på en så går det inte heller att ändra på schemat hux flux till följd av något hastigt påkommet möte.

Nu har jag huvudsakligen administrativa arbetsuppgifter utöver handledning och då är de svårt för att inte säga omöjligt att åstadkomma samma nivå av förutsägbarhet. Även om det ur arbetsmiljösynvinkel vore önskvärt. För varför skulle mitt behov av samlad arbetstid trumfa över någon annans behov att kunna styra sin arbetstid när vi båda måste samverka?

Min önskedröm ser i vart fall ut så här: Forskning måndag och tisdag (40%, hel utan eposthantering och möten), onsdag (20%) undervisning, handledning på forskarnivå/masternivå, uppsatsventileringar, torsdag studierektor inkl relaterade möten (20%) och högre seminarium samt rektorsråd fredagar (25%). Nej, det skulle aldrig gå i praktiken att dela in det så, även om det vore effektivare och mer lätthanterligt.

Jag har i varje fall för att säkerställa att jag hinner med bokat tider i kalendern för vissa uppgifter så att jag verkligen hinner med dem och ska försöka hålla mig till det.

Dit hör att hantera epost 8-10 alla veckodagar utom tisdag då det blir 8-9 pga stående personalmöte kl 9-10. Räcker det? Nej, det är svårt att hinna med också om man avsätter nio klocktimmar i veckan för det av det enkla skälet att det inte bara handlar om att läsa e-breven utan också om att agera utifrån innehållet. Det ska läsas texter, det ska skrivas intyg, det ska skrivas ansökningar, det ska svaras på enkäter, det ska anmälas och bokas tider osv. I vissa fall kan det delegeras till tid som bokats in för detta, men mestadels är det enklast att utföra tillhörande arbetsuppgift med en gång.

Till bokade tider hör även 2 timmar per vecka för en kurs som nu pågår för fullt där studenternas uppgifter ska kommenteras och de ska handledas. Men också minst två timmar per vecka åt studierektorsarbete som inte får ruckas på. Forskningen petar jag in där det går och om det går, men mest blir det olika sammanträden som landar där i brist på annan tid att lägga dem.

onsdag, mars 11, 2015

En alldeles vanlig arbetsdag...

Det finns också sådana i mitt liv. Alldeles vanliga arbetsdagar. Vissa perioder är fyllda av möten och undervisning huller om buller, andra perioder är kalendern friare. Just nu har jag mer obokad tid än vad jag haft på länge och då är frågan hur jag använder den. Inte nödvändigtvis alltid som jag själv tänkt mig :).

Igår fylldes tiden upp av en del planerade men också diverse oplanerade men nödvändiga saker, som personalmöte, kort studierektorsdiskussion, intygsskrivande, påskrift av en individuell studieplan, och påskrift av ett betygsunderlag. Sedan assisterade jag en kollega som på kort tid skulle förbereda en föreläsning om moskéeer genom att skicka över powerpoint över moskékomplex i Istanbul som jag själv gjort för ett par år sedan och som  i varje fall sparade hen litet tid. Några nyttiga artiklar kunde jag också bistå med som jag hittat på olika håll.

Sedan följde ett lunchsammanträde på Musikum och när det var över kom ett telefonförfrågan om jag kunde kvarstå som revisor för AICA (konstkritikersamfundet) vilket jag raskt sa ja till. Ett sms meddelade att nu har affischerna kommit för nästa veckas begivenhet som jag medplanerar: ett panelsamtal om offentlig konst på universitetet utifrån den kritik som getts och ges av verket Apollon och Dafne på Ekonomikum. Den intresserade är välkommen 17/3 kl 18 i Hörsal 2 på samma plats där verket finns. Min eftermiddags uppgift blev att hasta runt i Engelska parken och affischera, idag ska jag fortsätta med att göra det i Ekonomikum då jag ändå ska dit för ett informationstillfälle om Nya Ladok.

Här en länk till konstnärens presentation av de delar av den offentliga utsmyckningen på Ekonomikum bland vilka Apollon och Dafne återfinns.

http://www.konst.org/swe/konst/offentlig/ekonomikum/ekonomikum.html

Här en länk till en debatterande artikel i Ergo om det:
http://www.ergo.nu/konst/20141216-v%C3%A5ldt%C3%A4ktskonst-p%C3%A5-campus-forts%C3%A4tter-provocera

Dagen avslutades med ett försök att organisera en redovisning av ett case på en kurs som ska ske imorgon. Det hela försvåras av att Studentportalen där gruppernas powerpoints ska läggas upp kommer att släckas ner tillfälligt för underhållsarbete under eftermiddagen idag, vilket jag då inte riktigt hade räknat med. Idag räknar jag med att omväxlande lära mig mer om nya LADOK, gå på hundpromenader, planera morgondagens evenemang och ägna mig åt Istanbulkursen + att utlysa ett ventileringstillfälle och att lägga upp underlag för ett kommande högre seminarium i Medarbetarportalen.

I bästa fall hinner jag kalla mina masterstudenter till handledningsmöte. Det går lättare nu när alla exjobbare finns inlagda i Studentportalen, så att man slipper jaga dem via privata epostadresser.

lördag, mars 07, 2015

Studiebesök på Armémuseet och Nordiska museet i Stockholm

För sjunde gången genomför vi den s.k. Monumentkursen som utspelar sig i Uppsala, Stockholm och Istanbul. I Uppsala ingår en vecka med föreläsningar och ett studiebesök i Uppsala universitetsbiblioteks bildsamling. I Stockholm är Armémuseum och Nordiska museet mål för studiebesök där studenterna med utgångspunkt från vissa frågeställningar ska genomföra grupparbeten och sedan gemensamt diskutera. Ett av praktnumren vi tittar på är det turkiska militärtält som är ett krigsbyte och syns på fotot nedan.


 Sedan hittar man ibland andra roliga föremål som inte direkt har med saken att göra, men som ändå är intressant att titta på, som kokvagnen nedan som kändes ganska steampunkig.På Nordiska museet har vi bara ett mål med besöket, de s.k. Rålambska tavlorna från 1600-talet som visar en sultanprocession med noggrann dokumentation av dennes hela hov. Vem som målat och var de målats vet ingen, men däremot vet vi att uppdragsgivaren som gett sitt namn till dem var ambassadör i Istanbul. Målningarna är unika och märkvärdiga, men hänger ändå illa i ett trapphus där det inte är helt lätt att titta på dem.


För egen del tog jag tillfället i akt att besöka den ostfestival som ägde rum samtidigt i stora trapphallen och som var tänkt som dragplåster. Därför tog man en extra hög entréavgift också av vår studentgrupp som inte alls var där av det skälet, så när vi nu tvingats betala för den kändes det nödvändigt att göra en snabb marsch med smakprovning när vi var klara med vårt. Se nedan för en vy av denna inomhusmarknad.

torsdag, mars 05, 2015

Museirådet på besök i Museum Gustavianums magasinI Uppsala universitets samlingar finns många spännande föremål. En del av dem kan man se i den nyöppnade utställningen på Museum Gustavianum. Annat finns i det nya föremålsarkivet som vi besökte i början av februari. I rummet med organiska föremål förevisades den egyptisk kista i trä som fotot ovan visar och som enligt antikvarien spred en vag doft av mumie omkring sig.


I metallrummet förevisades en hjälm från 1600-talet där bucklor och perforeringsskador avslöjade att den använts i strid. Annars är ofta de bevarade hjälmarna av uppvisningskaraktär, vackra konsthantverksföremål som tillverkats till prydnad och som statusobjekt.


På fotot ovan står museirådets ledamöter och lyssnar med stort intresse på antikvarien John Worley, själv vapenspecialist när han presenterar några svärd ur samlingen, däribland ett bödelssvärd som just nu tillhör de på museet tillfälligt utställda märkliga föremålen. Passa på att besöka den under våren!