lördag, mars 07, 2015

Studiebesök på Armémuseet och Nordiska museet i Stockholm

För sjunde gången genomför vi den s.k. Monumentkursen som utspelar sig i Uppsala, Stockholm och Istanbul. I Uppsala ingår en vecka med föreläsningar och ett studiebesök i Uppsala universitetsbiblioteks bildsamling. I Stockholm är Armémuseum och Nordiska museet mål för studiebesök där studenterna med utgångspunkt från vissa frågeställningar ska genomföra grupparbeten och sedan gemensamt diskutera. Ett av praktnumren vi tittar på är det turkiska militärtält som är ett krigsbyte och syns på fotot nedan.


 Sedan hittar man ibland andra roliga föremål som inte direkt har med saken att göra, men som ändå är intressant att titta på, som kokvagnen nedan som kändes ganska steampunkig.På Nordiska museet har vi bara ett mål med besöket, de s.k. Rålambska tavlorna från 1600-talet som visar en sultanprocession med noggrann dokumentation av dennes hela hov. Vem som målat och var de målats vet ingen, men däremot vet vi att uppdragsgivaren som gett sitt namn till dem var ambassadör i Istanbul. Målningarna är unika och märkvärdiga, men hänger ändå illa i ett trapphus där det inte är helt lätt att titta på dem.


För egen del tog jag tillfället i akt att besöka den ostfestival som ägde rum samtidigt i stora trapphallen och som var tänkt som dragplåster. Därför tog man en extra hög entréavgift också av vår studentgrupp som inte alls var där av det skälet, så när vi nu tvingats betala för den kändes det nödvändigt att göra en snabb marsch med smakprovning när vi var klara med vårt. Se nedan för en vy av denna inomhusmarknad.

Inga kommentarer: