tisdag, juli 28, 2015

Köp svenskt, köpt lokalt

Svenska bönder har det tufft idag, men utan dem skulle vi inte klara livsmedelsförsörjningen på sikt. Om något i världspolitiken skulle ändra sig skulle vi redan idag inte kunna förse vår växande befolkning med mat. Vi skulle helt vara i händerna på globala marknadskrafter utan svensk mjölkproduktion t.ex. och det tycker jag i varje fall känns obehagligt. Så jag handlar svenskt för att stödja bättre djurhantering, mindre miljöpåverkan, öppna landskap, bättre kvalitet, minskat antibiotikamissbruk, bättre hälsa och minskad smittospridning av farliga sjukdomar som salmonella och TBC, mindre arbetslöshet och fortsatt inhemsk produktion med alla dess positiva värden. Jag vill dricka mjölk från glada kor, äta ägg från lyckliga höns och korv från grisar som fått leva livets glada dagar längre tid än ett halvår.
Jag försöker också i görligaste mån tänka lokalt där jag befinner mig, så när vi handlade mat i Gällivare riktade vi in oss på största möjliga andel lokalproducerat framförallt av mejeriprodukter, ägg och kött där det helst ska stå på förpackningen vilken gård det kommer från. Ja, honungen kommer från min kusin i Öjebyn och mer lokalt är svårt att åstadkomma. Blir det dyrare? Ja, men inte dyrt, jag avstår i stället med glädje från den årliga charterresa till solen som andra lägger sina pengar på. Det är en fråga om prioriteringar. En får helt enkelt acceptera att på våra breddgrader är en inte garanterad sol och värme, det är allt och det går faktiskt att leva med. Dyrare kött, fisk och mejeriprodukter leder till att jag äter mer grönsaker vilket bara är nyttigt och de ska gärna vara lokalproducerade, som de tomater och den gurka vi köpte som kommer från Hietalas i Överkalix.

Inga kommentarer: