torsdag, september 03, 2015

Business as usual med sedvanlig variation

Igår upptogs dagen av att förbereda eftermiddagens programintroduktion. Sedan blev litet adminstrerande av en kommande exkursion till Skånelaholms slott med avancerad nivå och forskarutbildning.

Epostkorrespondens hann jag också med, bl.a. för att planera föreläsningar för vår kommande gästforskare Deirdre Pretorius som ska vara vid vår institution under november. I vår får vi dessutom en sydafrikansk gästdoktorand som ska vara hos oss hela vårterminen och vi spikade hennes ankomst- och avresedatum. Då utbytesstipendiet från EU föreskriver att hon måste vara på plats före årsskiftet har jag bjudit in henne att vara med på nyårsfirande och även lovat att härbärgera henne över Trettondagshelgen då hon inte kommer att få nycklar till sitt boende förrän i januari.

Idag sammanträde i min egenskap av rektorsråd på förmiddagen om ett spännande projekt med en app som visualiserar Gamla Uppsala och som är under utveckling. Om den skrevs det i tidningarna redan förra året. Om en halvtimme är det dags för terminsstarten på Högre Seminariet där gästforskaren Julia Habetzeder vill diskutera intertextualitet som arbetsmetod med utgångspunkt från hennes egen forskning om senromersk visuell kultur. Sedan behöver jag dels köpa ett par nya höstskor och dels besöka apotek för att införskaffa Alvedon, ingetdera har jag hunnit med tidigare i veckan.

Inga kommentarer: