tisdag, november 24, 2015

En fråga om principer

En reflektion:

Principer är till för att reglera relationer mellan människor så att konflikter kan undvikas genom att det finns en minsta gemensam nämnare för alla att förhålla sig till. Motsatsen är anarki där den som skriker högst, den som är starkast, den som är kontrollerande blir den som bestämmer för alla andras räkning. Förvisso finns det paragrafryttare och rättshaverister, men det förhindrar inte staten från att inrätta befogade lagar och ska inte heller göra det.

Inga kommentarer: