tisdag, november 24, 2015

Händelserik höst - ett första återknytande till början av september

Jag upptäckte att jag trots alla goda föresatser inte lyckats skriva ett enda blogginlägg sedan september trots att hösten varit späckad med händelser, både glada och ledsamma. Så nu tar jag en titt i min kalender och summerar det som varit för det är bra att ha grepp om sin egen historia.

Torsdag första veckan i september deltog jag i ett möte på universitetet där vi diskuterade en intressant app som utvecklats i form av en prototyp av ett par arkeologer vid Uppsala universitet. Den gör det möjligt att få se hur det såg ut i förhistorisk tid utan att bygga kommersiella vikingabyar och annat trams. Den är icke-invasiv och det går dessutom att modifiera den om kommande fynd gör det nödvändigt. Jag hoppas innerligt att den går i produktion eftersom det är en teknik som kan levandegöra historia utan att förstöra den. Här går det att se hur appen fungerar: Gamla Uppsala får liv i paddan från SvT:s hemsida.


Måndag andra veckan i september var det kick-off för musikalen Westside Story och det tillhörande samverkansprojektet Den goda staden i Svandammshallarna. Uppslutningen var stor och vi fick ett smakprov på sång ur föreställningen. Jag har suttit i styrgruppen för detta projekt som på alla sätt varit lärorikt och framförallt strävat efter att lyfta fram kolleger från olika håll som lämpliga deltagare i samverkansaktiviteter. Som programmet sedan utvecklades har många nya och nyttiga kontakter kunnat knytas mellan offentliga institutioner, näringsliv och universitet. Det är inte ovanligt att samhällsaktörer utanför universitetet vill ha kontakt med forskare och studenter, men det kan vara svårt att hitta fram till de rätta personer. Samverkansprojekt av det här slaget skapar ett forum för nätverkande som underlättar nyttiggörandet av forskning.
Inga kommentarer: