fredag, september 01, 2017

Två års intervaller - är det rimligt?

Nog för att jag visste att jag misslyckades i min föresats förra gången att återuppta bloggandet, men att det gått två år var litet förvånande. Idag gör jag inga löften eller utfästelser, utan skriver helt enkelt när andan faller på. Må det vara vartannat år eller varje dag eller vart tionde år.

Inga kommentarer: